Vnútorný poriadok
Facebook
uto04dec201815:48

Culturethèque

| 3039 |


Opäť vám odporúčame vynikajúcu platformu CULTURETHÈQUE.

Na stránke "Culturethèque" máte prístup k digitálnym dokumentom na počítači, tablete a v mobilnom telefóne. V ponuke sú knihy, časopisy a tlač, učebnice a literatúra pre študentov francúzštiny, detská literatúra, audioknihy, videá, konferencie, hudba... Jednoducho a len za pár klikov!

Pre prihlásenie sa do tejto platformy potrebujete navštíviť stránku: www.culturetheque.com

a hneď sa môžete zaregistrovať kliknutím na  “MON COMPTE” a následne “CRÉER UN COMPTE MAINTENANT”. Keď vyplníte zápisný formulár, kliknete na “S’INSCRIRE”.

Po tejto registrácii môžete bezplatne využívať CULTURETHÈQUE počas 3 nasledujúcich týždňov. Pokiaľ ste zaregistrovaný v knižnici alebo navštevujete kurzy v Alliance Française Banská Bystrica, CULTURETHEQUE môžete ďalej zdarma využívať po rovnakú dobu, aká je platnosť vášho predplatného v našej knižnici, prípadne dĺžka kurzu. V opačnom prípade je cena využívania tejto stránky 5 eur za jeden rok.

Ak ste sa rozhodli pre registráciu do CULTURETHÈQUE a máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať – kurzybb@afsk.sk

Videoprezentácia CULTURETHÈQUE: https://www.youtube.com/watch?v=gO1a6JN-Yao

pon12nov201816:25

GDPR

| 3054 |

Prehlásenie Alliance Française v Banskej Bystrici

v súvislosti so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov

(alebo tiež GDPR - General Data Protection Regulation)

 

 

 

Alliance Française (ďalej len AF, alebo Prevádzkovateľ), so sídlom Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 37 891 901, Slovenská republika, v náväznosti na čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 a § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vydáva toto prehlásenie.

 

Organizácia AF sa týmto zaväzuje dodržovať zásady GDPR, pričom Dotknutej osobe (Vám) zaručuje v oblasti ochrany osobných údajov nasledujúce práva:

 1. právo na informáciu o spracovávaných osobných údajoch
 2. právo na výmaz osobných údajov, resp. svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 3. právo na opravu či aktualizáciu osobných údajov
 4. právo namietať spracúvanie osobných údajov
 5. právo na prenositeľnosť údajov
 6. právo získať od správcu údajov potvrdenie o spracovaní osobných údajov
 7. právo nahliadnuť do spracovávaných osobných údajov
 8. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

 

Organizácia AF sa zaväzuje k nasledujúcim povinnostiam vyplývajúcich z GDPR:

 • povinnosť viesť záznamy o činnostiach spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby
 • povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Dotknutej osoby
 • povinnosť neposkytovať osobné údaje Dotknutej osoby tretej strane (okrem správcu softwaru pre pedagogickú časť aktivít AF, alebo okrem orgánov verejnej moci v minimálne potrebnom rozsahu)
 • povinnosť zaistiť odpovedajúce zabezpečenie osobných údajov
 • povinnosť ohlasovať bezpečnostné incidenty týkajúce sa ochrany osobných údajov

 

Správcom osobných údajov je riaditeľ Alliance Française, e-mail: directionbb@afsk.sk, na ktorého sa môžete obrátiť s otázkami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov.

 

str02mar201612:02

Členstvo

| 8698 |

Člen vďaka svojej karte môže využívať viacero výhod : 
 

- Prístup do mediatéky AF: Možnosť vypožičania si 5 dokumentov (knihy, DVD, CD) na dobu 1 mesiac (podľa typu dokumentu)

- Prístup do digitálnej online knižnice « Culturethèque »

- Prístup na Wifi v priestoroch AF

- Zľava 10% na knihy v Albion books

- Zľavnené vstupné na francúzske filmy vo Filmovom klube

- Právo voliť a kandidovať do správnej rady AF (vek – 20 rokov a viac)

- Právo zúčastňovať sa verejných zhromaždení a všetkých aktivít AF (2 roky nezaplatenia členského sa automaticky považuje za zrušenie členstva)

str02mar201612:01

Mediatéka

| 10798 |

Mediatéka Alliance française v BB Vám ponúka širokú škálu diel vo francúzskom jazyku o Francúzsku, frankofónnych krajinách a francúzskom jazyku.

Ročné zápisné:
-    12 eur
-    6 eur pre študentov a•dôchodcov
-    zdarma pre členov AFBB

V mediatéke AFBB nájdete:
Multimédia: DVD klasických a súčasných francúzskych filmov, CD francúzskej hudby, voľný prístup na internet.
Tlač: k dispozícií viacero francúzskych časopisov (Le Point, Ca m'intéresse, Geo, Femme Actuelle, Courrier International), možnosť zadarmo si na internete prečítať francúzske denníky.

Literatúra: diela pre všetky úrovne (začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí) v širokom tématickom výbere (poézia, divadlo, eseje,  klasické a súčasne romány, história, filozofia, ekonomika, politika...).
Pre mládež: detské francúzske časopisy, komiksy a kreslené filmy.

Pedagogika: moderné manuály a metódy na výučbu francúzštiny, špeciálne slovníky, didaktické a pedagogické časopisy a knihy – k dispozícii na mieste.
str02mar201612:00

Vnútorný poriadok

| 9786 |

Vnútorný poriadok Francúzskej aliancie Banská Bystrica

Skupinové kurzy

1. Francúzska aliancia v Banskej Bystrica ponúka semestrálne kurzy všeobecnej aj odbornej francúzštiny:
- 56 vyučovacích hodín(45 minút) : všeobecná francúzština
- 56 / 28 / vyučovacích hodín : odborná francúzština
- 10 vyučovacích hodín : intenzívny kurz - príprava na DELF
- Individuálne kurzy

2. Počet študentov v kurze:
- maximálne 12 študentov v skupine*
- minimálne 6 študentov v skupine**
* V prípade záujmu môže byť v skupine aj viac študentov, ale len so súhlasom všetkých členov skupiny
** Francúzska aliancia si vyhradzuje právo zrušiť kurz, zmeniť cenu kurzu,alebo zmeniť počet vyučovacích hodín alebo počet študentov, ak je v skupine menej ako 6 študentov

3. Francúzska aliancia si počas prvých dvoch týždňov konania kurzu vyhradzuje právo zmeniť rozvrh a čas kurzu, prípadne upraviť skupiny.

4. Zápis
Pri každom zápise sa platí zápisné v sume 12 euro. Táto suma je odpočítaná z celkovej ceny kurzu a zároveň slúži ako záloha – ak sa študent rozhodne zápis zrušiť, táto suma mu nebude vrátená. Hneď po úhrade 12 euro, dostane študent členskú kartu AF.

5. Úhrada kurzovného
- Študent zaplatí za kurz pred jeho začatím, vo výnimočnom prípade počas prvého týždňa trvania kurzu.
- Študent môže zaplatiť v hotovosti priamo vo Francúzskej aliancii alebo bankovým prevodom.

6. Zápis do kurzu počas semestra
- pred začiatkom kurzu a počas prvých 3 týždňov : 100% ceny kurzu
- od 4. do 8. týždňa : 75% ceny kurzu
- od 9. do 12. týždňa : 50% ceny kurzu
- od 13. týždňa : zápis nie je možný

7. Vrátenie zápisného
- do začiatku kurzu : 100% ceny kurzu
- prvé 3 týždne kurzu : 50% ceny kurzu
- od 4. týždňa : vrátenie zápisného nie je možné

8. Zmena skupiny
- prestup do inej skupiny sa môže uskutočniť bez ďalších poplatkov, v prípade, že ide o prestup do skupiny s rovnakou cenou a po súhlase oboch učiteľov
- prestup do skupiny s nižšou cenou sa uskutoční bez vrátenia rozdielu  v cene a po súhlase oboch učiteľov
- prestup do skupiny s vyššou cenou sa uskutoční po zaplatení rozdielu v cene a po súhlase oboch učiteľov

9. Zľavy
Zľava vo výške 5% je poskytnutá: :
- Študentovi, ktorý absolvoval predchádzajúci semester
- Študentovi, ktorý sa zapíše na viac ako 10 hodín individuálneho kurzu
- Študentovi pri dvojitom zápise (1 + 1 kurz)

10. Knižnica
Do knižnice je možné zapísať sa bez zapísania do kurzu.
Každý študent Francúzskej aliancie (kolektívny alebo individuálny kurz) sa automaticky stáva členom knižnice počas trvania kurzu a môže si požičiavať dokumenty, ktoré knižnica ponúka.

Individuálne kurzy

Francúzska aliancia Banská Bystrica ponúka individuálne kurzy alebo kurzy pre 2 osoby za nasledujúcich podmienok :
- jednorázový kurz (45’, 60’ alebo 90’)
Zapísaním sa do kurzu/knižnice súhlasím s dodržiavaním vnútorného poriadku Francúzskej aliancie Banská Bystrica

Kontaktné informácie

Alliance Française Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia
directionbb@afsk.sk
Mobilné číslo:     0948 357 889

Otváracie hodiny

Pondelok:   14:00 - 18:30
Utorok:  14:00 - 18:30
Streda:  14:00 - 18:30
Štvrtok:  14:00 - 18:30
Piatok:  14:00 - 16:30
Sobota:   -
Nedeľa:   -