SPF 2020
Facebook
Spevácka súťaž
"Spievam po francúzsky"

POZOR! Tak ako minulý rok, vďaka spoločnosti Orange aj tento rok víťazi všetkých troch semifinále vyhrajú dva lístky na festival POHODA 2020.

Nový ročník speváckej súťaže Spievam po francúzsky 2020 sa už varí! Toto milé podujatie doslova ospevuje francúzsky jazyk a je určené všetkým tým, ktorí bývajú na Slovensku a ich materinským jazykom nie je francúzština.

Súťaž organizuje Francúzska Aliancia v Banskej Bystrici, spolu s Francúzskym inštitútom na Slovensku, Francúzskou Alianciou v Košiciach a Gymnáziom Ľudovíta Štúra vo Zvolene !

Ako sa zúčastniť?

Vyplňte online prihlášku do 29. februára 2020.

S katalógom piesní sa môžete oboznámiť tu. 

Dátum súťaže:

Semifinále                   Košice 13.3.2020

Semifinále                   Zvolen 13.3.2020

Semifinále                   Bratislava 27.3.2020

Národné finále             Banská Bystrica 30.5.2020

Medzinárodné finále     Krakov (Poľsko) 20.6.2020

Kontakty:

Košice: info@afke.sk

Zvolen: spf.gymzv@gmail.com

Bratislava: spievampofrancuzsky@institutfrancais.sk

institutfrancais@institutfrancais.sk


Sledujte náš Facebook


comments

Kontaktné informácie

Alliance Française Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia
directionbb@afsk.sk
Mobilné číslo:     0948 357 889

Otváracie hodiny

Pondelok:   14:00 - 18:30
Utorok:  14:00 - 18:30
Streda:  14:00 - 18:30
Štvrtok:  14:00 - 18:30
Piatok:  14:00 - 16:30
Sobota:   -
Nedeľa:   -