GDPR

Facebook

Prehlásenie Alliance Française v Banskej Bystrici

v súvislosti so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov

(alebo tiež GDPR - General Data Protection Regulation)

 

Alliance Française (ďalej len AF, alebo Prevádzkovateľ), so sídlom Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 37 891 901, Slovenská republika, v náväznosti na čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 a § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vydáva toto prehlásenie.


Organizácia AF sa týmto zaväzuje dodržovať zásady GDPR, pričom Dotknutej osobe (Vám) zaručuje v oblasti ochrany osobných údajov nasledujúce práva:

 1. právo na informáciu o spracovávaných osobných údajoch
 2. právo na výmaz osobných údajov, resp. svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 3. právo na opravu či aktualizáciu osobných údajov
 4. právo namietať spracúvanie osobných údajov
 5. právo na prenositeľnosť údajov
 6. právo získať od správcu údajov potvrdenie o spracovaní osobných údajov
 7. právo nahliadnuť do spracovávaných osobných údajov
 8. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov


Organizácia AF sa zaväzuje
k nasledujúcim povinnostiam vyplývajúcich z GDPR:

 • povinnosť viesť záznamy o spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby
 • povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Dotknutej osoby
 • povinnosť neposkytovať osobné údaje Dotknutej osoby tretej strane (okrem správcu softwaru pre pedagogickú časť aktivít AF, alebo okrem orgánov verejnej moci v minimálne potrebnom rozsahu)
 • povinnosť zaistiť zodpovedajúce zabezpečenie osobných údajov
 • povinnosť ohlasovať bezpečnostné incidenty týkajúce sa ochrany osobných údajov

 
Správcom osobných údajov je riaditeľ Alliance Française, e-mail: directionbb@afsk.sk, na ktorého sa môžete obrátiť s otázkami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov.

 

Coordonnées

Alliance Française Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia
directionbb@afsk.sk
Mobilné číslo:     0948 357 889

Ouvert

Lundi  14:00 - 18:30
Mardi:  14:00 - 18:30
Mercredi:  14:00 - 18:30
Jeudi:  14:00 - 18:30
Vendredi:  14:00 - 16:30
Samedi:   -
Dimanchel:   -
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner