Vnútorný poriadok
Facebook
str02mar201612:00

Vnútorný poriadok

| 16452 |

Vnútorný poriadok Alliance Française Banská Bystrica

Skupinové kurzy

1. Alliance Française Banská Bystrica ponúka semestrálne kurzy všeobecnej aj odbornej francúzštiny:
- 56 vyučovacích hodín(45 minút) : všeobecná francúzština
- 56 / 28 vyučovacích hodín : odborná francúzština
- 10 vyučovacích hodín : intenzívny kurz - príprava na DELF
- Individuálne kurzy

2. Počet študentov v kurze:
- maximálne 12 študentov v skupine*
- minimálne 6 študentov v skupine**
* V prípade záujmu môže byť v skupine aj viac študentov, ale len so súhlasom všetkých členov skupiny.
** Alliance Française si vyhradzuje právo zrušiť kurz, zmeniť cenu kurzu, alebo zmeniť počet vyučovacích hodín alebo počet študentov, ak je v skupine menej ako 6 študentov.

3. Alliance Française Banská Bystrica si počas prvých dvoch týždňov konania kurzu vyhradzuje právo zmeniť rozvrh a čas kurzu, prípadne upraviť skupiny.

4. Zápis
Pri každom zápise sa platí zápisné v sume 12 Eur. Táto suma je odpočítaná z celkovej ceny kurzu a zároveň slúži ako záloha – ak sa študent rozhodne zápis zrušiť, táto suma mu nebude vrátená. Hneď po úhrade 12 euro, dostane študent členskú kartu AF.

5. Úhrada kurzovného
- Študent zaplatí za kurz pred jeho začatím, vo výnimočnom prípade počas prvého týždňa trvania kurzu.
- Študent môže zaplatiť v hotovosti priamo v Alliance Française Banská Bystrica alebo bankovým prevodom.

6. Zápis do kurzu počas semestra
- pred začiatkom kurzu a počas prvých 3 týždňov : 100% ceny kurzu
- od 4. do 8. týždňa : 75% ceny kurzu
- od 9. do 12. týždňa : 50% ceny kurzu
- od 13. týždňa : zápis nie je možný

7. Vrátenie zápisného
- do začiatku kurzu : 100% ceny kurzu
- prvé 3 týždne kurzu : 50% ceny kurzu
- od 4. týždňa : vrátenie zápisného nie je možné

8. Zmena skupiny
- prestup do inej skupiny sa môže uskutočniť bez ďalších poplatkov, v prípade, že ide o prestup do skupiny s rovnakou cenou a po súhlase oboch učiteľov
- prestup do skupiny s nižšou cenou sa uskutoční bez vrátenia rozdielu  v cene a po súhlase oboch učiteľov
- prestup do skupiny s vyššou cenou sa uskutoční po zaplatení rozdielu v cene a po súhlase oboch učiteľov

9. Zľavy
Zľava vo výške 5% je poskytnutá :
- študentovi, ktorý absolvoval predchádzajúci semester
- študentovi, ktorý sa zapíše na viac ako 10 hodín individuálneho kurzu
- študentovi pri dvojitom zápise (1 + 1 kurz)

10. Knižnica
Do knižnice je možné zapísať sa bez zapísania do kurzu.
Každý študent Alliance Française Banská Bystrica (kolektívny alebo individuálny kurz) sa automaticky stáva členom knižnice počas trvania kurzu a môže si požičiavať dokumenty, ktoré knižnica ponúka.

Individuálne kurzy

Alliance Française Banská Bystrica ponúka individuálne kurzy alebo kurzy pre 2 osoby za nasledujúcich podmienok :
- jednorázový kurz (45’, 60’ alebo 90’)
Zapísaním sa do kurzu/knižnice súhlasím s dodržiavaním vnútorného poriadku Alliance Française Banská Bystrica.
comments

Kontaktné informácie

Alliance Française Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia
directionbb@afsk.sk
Mobilné číslo:     0948 357 889

Otváracie hodiny

Pondelok:   14:00 - 18:30
Utorok:  14:00 - 18:30
Streda:  14:00 - 18:30
Štvrtok:  14:00 - 18:30
Piatok:  14:00 - 16:30
Sobota:   -
Nedeľa:   -