Historia
Facebook
ned31jan201611:58

História

| 10719 |

Kliknite nižšie pre zobrazenie oficiálnych dokumentov o založení AFBB:
Rozhodnutie MV CSFR a Osvedčenie MV SR


V 137 krajinách sveta sa nachádza viac ako 811 Alliances Françaises a sídlo Nadácie Alliance Française je v Paríži. Na Slovensku sa nachádzajú Alliances Françaises v Banskej Bystrici a v Košiciach, ktoré spadajú pod slovenskú legislatívu. Všetky osoby, ktoré majú záujem sa stať jej členom sa môžu nielen zúčastňovať, ale aj aktívne zapájať do jej každodenného fungovania.
Alliance Française je nezisková organizácia, ktorá úzko spolupracuje s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave.

História Alliance Française na Slovensku

Alliance Française v Prahe bola založená v roku 1886, teda len tri roky po vytvorení Alliance Française v Paríži. Rok po jej založení mala už 254 členov, čo ju robilo jednu z najväčších Alliance na svete.
Veľa členov Alliance Française v Prahe boli významné osobnosti danej doby. Jednalo sa hlavne o Tomáša Garrigua Masaryka a Edvarda Beneša, ktorí sa neskôr stali prezidentmi Československa. Za zmienku stojí aj fakt, že približne tretina členov Alliance mala svoj biografický článok v encyklopédií Otto.
Sieť Alliance Française, uzatvorená počas Druhej svetovej vojny, sa zdala byť definitívne pochovaná po tom, ako sa k moci dostala komunistická strana v roku 1948. No od roku 1991 sa táto sieť znovu vytvorila aj s otvorením Alliance Française v Banskej Bystrici, na strednom Slovensku, v meste so silnou študentskou a intelektuálnou tradíciou.  
Slovenská sieť Alliance Française, ktorá bola značne hustá počas prvej Československej republiky sa postupne a nanovo utvára po Zamatovej revolúcii. Alliance Française Banská Bystrica (17. júl 1990), a následne AF Lučenec, AF Žilina, AF Poprad uzrú svetlo sveta. Je treba čakať až na 8. apríl 1998, aby AF Košice opäť nadviazali na svoju predvojnovú tradíciu.
Až do roku 1996 existuje na Francúzskej ambasáde v Prahe spoločná delegácia Alliance Française Paríž pre Českú a Slovenskú republiku, ktorú zastrešuje Pierre BURLAUD. Vytvorenie Centra pre kultúru a jazykovú spoluprácu, 1. januára 1996 v Bratislave, ktoré združuje Francúzsky inštitút a Centrum pre jazykovú a edukačnú spoluprácu sa prelína s umiestnením Delegácie na Slovensku. Počas svojho zasadania 20. marca 1996 Administratívna rada Alliance Française v Paríži zveruje Jacquesovi DEFERTOVI, riaditeľovi Francúzskeho inštitútu, funkciu Generálneho delegáta Alliance Française v Paríži na Slovensku.  
Napriek tomu, že delegácia Alliance Française na Slovensku disponovala nezávislým rozpočtom sa týmto pádom, v kultúrnej a jazykovej oblasti, ocitla v úzkom kontakte s Francúzskou ambasádou. AF BB xhistbb.jpg
Od roku 2002 už neexistuje táto delegácia a ani Poradca pre spoluprácu a kultúru (COCAC) na Ambasáde, avšak roku 2006 pán Didier TALPAIN, vzal na seba zodpovednosť koordinátora pre Alliance Française popri úlohe poradcu a riaditeľa Francúzskeho inštitútu v Bratislave, následne po Michelovi GIESOVI od roku 1998 do 2002 a neskôr Jean-Pierre MEULLENET od septembra 2002 do marca 2006, ktorému dopomáha attaché pre spoluprácu s francúzskym jazykom, zodpovedným za pedagogický dohľad nad sieťou Alliances Françaises na Slovensku, od septembra 2007 Jacques BORTUZZO, ktorý nahradil Emmanuela RIMBERTA (2003-2007) a Alaina SCHNEIDERA (1999-2003).
Styky medzi Alliance Française  Českej republiky a Slovenska sú z historických dôvodov veľmi úzke. Rozdelenie Československej federácie neukončilo organizovanie výročných valných zhromaždení, ktoré pokračovali striedavým spôsobom v jednej alebo druhej krajine s účasťou reprezentantov francúzskych veľvyslanectiev v Prahe a v Bratislave (veľvyslanci, poradcovia pre spoluprácu a kultúru, generálni delegáti Alliance Française ) až do roku 2004.
Alliance Française Banská Bystrica
17. mája 1990 niekoľko profesorov francúzštiny a aktívnych členov Francúzskeho klubu, založeného v roku 1984 Alainom SCHNEIDEROM (kedysi lektor na ekonomickej fakulte služieb a turizmu) vytvárajú prvú Alliance Française v Československu z iniciatívy ďalšieho francúzskeho lektora na Ekonomickej fakulte služieb a turizmu - Marcela Bossuyta.
Prvé valné zhromaždenie sa koná v jednu septembrovú stredu roku 1990, predsedá mu Tomáš Márton a zhromažďuje 60 členov. Od tohto momentu sa zavedie tradícia stredajších stretnutí tri alebo štyri razy do mesiaca, z ktorých sa neskôr stanú kultúrne stredy. V rovnakom období sa začína vyučovať v Alliance Française, ktorá zároveň iniciuje vytvorenie francúzsko-slovenskej bilingválnej sekcie na Gymnáziu J. G. Tajovského, ktorá otvára svoje brány v septembri 1991. 

České a slovenské Valné zhromaždenie organizované v roku 1997.
Výbor Alliance Française dnes tvorí 12 členov (2020).
Porady Výboru nie sú pravidelné (dva až tri razy za rok). Zoznam pedagogických poradcov - neskôr riaditeľov - od roku 2003 : Sylvie Gachet, Robert Masciocchi, Florence Michelet, Petra Jurikova, Katarína Mrázova, Nicolas Guy, Charlène Pringault, Thomas Laurent. L'Alliance Française Banská Bystrica má okolo 230 členov (2020). Mediatéka disponuje niekoľkými tísíckami dokumentov a opiera sa o elektronickú knižnicu nazývanú Culturethèque. Alliance ponúka kurzy pre všetky úrovne. L'Alliance Française pripravuje na skúšky Delf/Dalf a je i certifikovaným skúšobným strediskom pre uvedené skúšky. L'Alliance Française Banská Bystrica ponúka množstvo kultúrnych aktivít určených pre široké portfólio divákov. Je zodpovedná i za organizáciu medzinárodnej (V4) speváckej súťaže „Spievam po francúzsky“ a študentského festivalu GymnAFest. Program týchto aktivít je uverejňovaný na web stránke, na sociálnej sieti Facebook a na Instagrame.

comments

Kontaktné informácie

Alliance Française Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia
directionbb@afsk.sk
Mobilné číslo:     0948 357 889

Otváracie hodiny

Pondelok:   14:00 - 18:30
Utorok:  14:00 - 18:30
Streda:  14:00 - 18:30
Štvrtok:  14:00 - 18:30
Piatok:  14:00 - 16:30
Sobota:   -
Nedeľa:   -