Novinky
Facebook
sob30jan201620:59

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2014 SLOVENSKÉ SEMI-FINÁLE

PRIHLÁŠKA - Spievam po francúzsky 2014

spievam


Do 5 februára 2014

Súťaž krátkych filmov s témou tolerancie

Súťaž krátkych filmov s témou tolerancie v spolupráci so SAUFom (asociácia učiteľov francúžštiny na Slovensku) a Alliance Francaise na Slovensku (Banská Bystrica a Košice)

Zápis: do 5 februára 2014 mailom na adresu  jbirova@ukf.sk
Termín na odovzdanie filmov: do 20. februára 2014

comments

Kontaktné informácie

Alliance Française Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia
directionbb@afsk.sk
Mobilné číslo:     0948 357 889

Otváracie hodiny

Pondelok:   14:00 - 18:30
Utorok:  14:00 - 18:30
Streda:  14:00 - 18:30
Štvrtok:  14:00 - 18:30
Piatok:  14:00 - 16:30
Sobota:   -
Nedeľa:   -