DELF / DALF

Facebook


Všeobecné informácie o DELF / DELF školský / DALF


Čo je DELF-DALF?

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) sú prvými oficiálnymi diplomami pre cudzincov vydávanými francúzskym Ministerstvom školstva. Od 1. septembra 2005 sa skladajú zo 6 nezávislých diplomov, ktoré zodpovedajú 6 úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, platného v celej Európskej únii. Aj naša reforma maturitných skúšok z jazykov vychádzala z tohto Rámca.

Potvrdzujú schopnosť ústnej a písomnej komunikácie vo francúzštine na základnej, mierne pokročilej alebo pokročilej úrovni.

Z čoho sa skladá DELF-DALF?
DELF-DALF má 6 úrovní. To znamená, že je možné získať 6 samostatných na sebe nezávislých diplomov uznávaných v zahraničí:

DELFDALF001.jpg

 Diplomy DELF existujú aj vo verzii prispôsobenej mládeži.

DELFDALF002.jpg

DELF scolaire/ DELF junior

Verzia pre mládež DELFscolaire/ DELF junior je vyhradená pre žiakov a študentov stredných škôl. Je postavená na rovnakej štruktúre ako DELF tous publics (široká verejnosť), iba témy sa odlišujú. Zohľadňuje záujmy mládeže. Získaný diplom je identický s diplomom DELF tous publics.


DELF Prim

DELF Prim je určený deťom, ktoré sa začínajú učiť francúzsky jazyk ako cudzí jazyk. Sú to deti, ktoré sa učia na úrovni zodpovedajúcej základom francúzštiny alebo sú v požadovanom veku v súlade s právnymi  predpismi danej krajiny, ktorý im túto výučbu umožní. Oprávňuje ich získať diplom identický s diplomom DELF tous publics.

Pri každej úrovni sú hodnotené 4 jazykové zručnosti

- porozumenie ústneho textu
- porozumenie písaného textu
- ústny prejav
- písomný prejav

Na čo slúži DELF-DALF?

DELF je oficiálny diplom, ktorý jeho držiteľovi potvrdzuje znalosť francúzskeho jazyka.
Žiaci a študenti stredných škôl, ktorí získali diplom DELF B1 alebo B2 (podľa prípadu) môžu byť v súčasnosti oslobodení od maturitných skúšok z francúzskeho jazyka.
Zvyčajne už držitelia diplomu DELF B2 sú oslobodení od jazykových prijímacích skúšok na francúzske univerzity.

Kto môže absolvovať skúšky DELF-DALF?  

Každý - bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo národnosť (s výnimkou francúzskych štátnych príslušníkov.)

Ako sa informovať? Kde sa zapísať?

Skúšky môžu vykonávať iba akreditované subjekty vo Francúzsku a v zahraničí.

Na Slovensku informácie získate a zapísať sa môžete na troch adresách:

- Francúzsky inštitút v Bratislave, oddelenie kurzov
- Alliance Française Košice
- Alliance Française Banská Bystrica

DELF scolaire: informácie a zápisy priamo na určených školách.

 

 

Článok o úspešnom získaní Diplomu DALF C2 naším študentom v Alliance Française v Banskej Bystrici - tu.

Článok o úspešnom získaní Diplomu DALF C1 našou študentkou v Alliance Française v Banskej Bystrici - tu.

Článok o úspešnom získaní Diplomu DALF C2 našou študentkou v Alliance Française v Banskej Bystrici - tu a tu

Kontaktné informácie

Alliance Française Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Banská Bystrica
975 58
Slovakia
directionbb@afsk.sk
Mobilné číslo:     0948 357 889

Otváracie hodiny

Pondelok:   14:00 - 18:30
Utorok:  14:00 - 18:30
Streda:  14:00 - 18:30
Štvrtok:  14:00 - 18:30
Piatok:  14:00 - 16:30
Sobota:   -
Nedeľa:   -
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok a funkčnosť našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Čítať viac
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektivity webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť